Inenten Konijn

Ernstige virusziekten

Voor konijnen bestaan er twee ernstige virusziekten: Myxomatose en VHD (Viral Hemorrhagic Disease), waarvoor het noodzakelijk is ze te laten inenten. Voor een konijn dat eenmaal besmet met is met deze virusziekten bestaat geen alternatieve behandeling. Jonge konijnen kunnen vanaf 12 weken worden gevaccineerd, waarna in zeven dagen weerstand wordt opgebouwd. De inenting wordt elk jaar herhaald om de bescherming op peil te houden. In gebieden waar veel myxomatose voorkomt kan het advies zijn om 2x per jaar in te enten omdat er bij 1x enten vaker 'doorbraken' van de ziekte zijn.

Myxomatose

Myxomatose is een virusziekte die ooit (in de jaren ’50 van de vorige eeuw) door de mens in Australië geïntroduceerd om een konijnenplaag te bestrijden. Per ongeluk is het virus in Europa terecht gekomen en heeft toen bijna de gehele wilde konijnenpopulatie uitgeroeid. Het virus wordt verspreid door de steek van bepaalde insecten, sinds de jaren ’90 komt er echter ook een door de lucht verspreide variant voor. Hazen zijn ongevoelig voor de ziekte. De ziekte wordt gekenmerkt door de vorming van zogenaamde "myxomen", stevige diktes die ontstaan op oogleden, oren en geslachtsdelen. Verder kan er door vochtophopingen zwelling optreden van de gehele kopstreek. De ziekte wordt vaak gecompliceerd door een bacteriële besmetting. Na 8-10 dagen sterven de konijnen in een toestand van complete uitputting. Er komt ook een minder snel verlopende variant voor met minder zwelling. Hoewel het ziekteverloop trager is (20-30 dagen), is de ziekte niet minder dodelijk. Er bestaat geen specifieke behandeling, preventie bestaat uit insectenbestrijding en vaccinatie.

VHD

VHD (Viral Hemorrhagic Disease) wordt ook veroorzaakt door een virus, dit is voor het eerst ontdekt in de jaren ’80. Konijnen kunnen besmet worden als ze 8-9 weken oud zijn. Heeft een konijn VHD dan is binnen 2 dagen 70-80% van de konijnen in de omgeving ook ziek en 90% hiervan zal binnen 7-14 dagen sterven. Symptomen zijn koorts, sloomheid, niet eten, diarree (met bloed) en bloederige neusuitvloeiing. In 40% van de gevallen sterven konijnen zonder de symptomen te laten zien. De ziekte wordt overgedragen door direct contact, via besmet voer of een besmette bodembedekking. Er is geen therapie, alleen vaccinatie kan voorkomen dat het konijn ziek wordt.

Gerelateerde onderwerpen

Contact

ContactgegevensVoor afspraken kunt u ons bellen: tel. 0598 - 38 1600 U kunt ons bezoeken op: Noorderstraat...

view

Inenten Hond

In de onderstaande schema's kunt u zien tegen welke ziektes uw hond wordt ingeënt. Verder vindt u op deze...

view

Verzorging van konijnen

Tand & kiesproblemenTanden en kiezen van konijnen groeien hun hele leven door, dit gebeurt met een...

view